E-post:
ov@advokat-viken.no
Org.nr.: NO 974 529 866 MVA
Telefon: (+47) 22 64 11 06
Telefax: (+47) 22 64 04 46
Ensjøveien 18, 0661 Oslo
Medlem av
Den norske Advokatforening


 
Velkommen til Advokatfirmaets hjemmesider.


Advokatfirmaet Ola Viken har lang erfaring og høy kompetanse innenfor rettsområdene familierett,
arverett, skifte, trygderett og fast eiendoms.rettsforhold.

På disse hjemmesidene kan du finne mer informasjon om hva vi kan tilby.

Ta gjerne kontakt for å få en nærmere vurdering av ditt behov og hva vi kan bidra med.

 
 
Linker:
Lover alfabetisk
Sentrale forskrifter
Nye avgjørelser fra Høyesterett
Domstolene
Fri rettshjelp
Jussportalen (nyheter)